За нас

Ние сме водещ доставчик и вносител на канцеларски материали, офис техника, офис консумативи и офис мебели. OfficeMarket доставя качество в офисите на хиляди компании вече повече от 20 години!

 

Нашата визия

Ние искаме брандът OfficeMarket да бъде символ на промяната към по-добро и да се свързва с най-високите стандарти в нашия бизнес. Нашата стратегическа цел е да бъдем абсолютен лидер в онлайн продажбите на офис оборудване и консумативи в България.

 

Нашата корпоративна култура и ценности

За да изпълним нашата визия, ние създадохме корпоративната култура, основаваща се на три ценностни стълба:

 • Отговорност към природата и хората;
 • Иновативност;
 • Стремеж към промяна и развитие.

 

Нашата мисия

OfficeMarket е уникална и отличаваща се компания, предлагаща иновативни решения за оптимизация и подобряване на потреблението на офис оборудване и консумативи.

Нашата цел е да помагаме в изграждането на комфортна, стилна и модерна офис среда, в която хората се чувстват добре.

Ние приемаме успеха на нашите клиенти и партньори като наш успех и се стремим да подкрепим ръста на българския бизнес с постоянни грижи и решения за устойчиво развитие.

Нашите клиенти са разделени в три сегмента:

 • Институционални (държавна администрация и корпоративни клиенти, провеждащи процедури по ЗОП)
 • Корпоративни клиенти
 • Физически лица и Home Offices

 

В комуникацията с нашите кленти ние се стремим да бъдем винаги позитивни, модерни, много онлайн и в директен контакт с потребителя.

Ние сме предсказуем и лоялен партньор. Работим за коректни и дългосрочни отношения с нашите партньори и сме отговорни към усилията им да предложат по-добри продукти и услуги.

Ние насърчаваме развитието на нашите служители и поставяме специален фокус върху изграждането на здравословна и комфортна работна среда, в която хората развиват потенциала и креативността си.

OfficeMarket полага грижи и е съпричастен към опазването на нашия общ дом – планетата Земя. Нашата еко политика не е само на думи, тя е изразена и присъства в постоянните ни усилия да насърчим по-разумното и отговорно потребление на хартия и консумативи. Ние започнахме промяната от самите нас:

 • редуцирахме страниците и формата на нашия каталог
 • насърчаваме онлайн поръчките
 • имаме програми за събиране на употребявани оригинални тонер касети и рециклиране на хартия
 • насърчаваме използването на еко продукти
 • стимулираме и подкрепяме партньори с щадящо природата производство.
OfficeMarket е запазена търговска марка на Ронос ООД.
 

 

 

В "РОНОС" ООД е внедрена интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти за управление ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от ръководството на "РОНОС" ООД 

относно политиката за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и въздействието върху околната среда